Yellow Sox Basketbalclub Bakel

Contributie

 De contributie voor het seizoen 2017 - 2018 is hieronder te vinden.

De contributie voor het hele seizoen 2017/2018 bedraagt (per jaar):
• Jeugdleden geen competitie € 100,00
• Jeugdleden wel competitie € 127,00
• G-team € 105,00
• Senioren (1997 of eerder) geen competitie € 120,00
• Senioren (1997 of eerder) wel competitie € 167,50

De toeslag voor twee keer in de week trainen is voor jeugdleden: € 32,50 en voor senioren: € 47,50.
Het aantal trainingen staat per team vast.

Jaarlijks wordt er door de basketbalclub een kerstactie gehouden om o.a. de contributie laag te houden.
Indien leden niet (wensen) hieraan mee te doen wordt €25,= extra contributie afgeschreven.

Het 3de gezinslid wonende op één en hetzelfde adres voor de helft van de normale contributie. De contributie dient bij aanvang van het seizoen (september) te worden voldaan. Dit wordt oautomatisch afgeschreven/ ontvangt men een acceptgiro of dient u over te maken op rekeningnummer NL35 RABO 0104 1164 12. 

De contributie wordt voldaan voor het gehele seizoen. Er volgt geen teruggave van (een deel van de) contributie bij afmelding gedurende het seizoen. 


Aan en afmelden

Aanmelden als lid kan via het inschrijfformulier Dit is ook te verkrijgen bij onze ledenadministratie (Marieke Lucassen en Stefanie Derks). Afmelden dient schriftelijk te gebeuren uiterlijk 1 juni voor het nieuwe seizoen ook weer bij onze ledenadministratie. 

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met hun.
Website door Buro TARGET