Yellow Sox Basketbalclub Bakel

Algemene informatie basketbalvereniging Yellow Sox

 


De clubkleuren zijn zwart (shirt), zwart (broek) en geel (sokken). Bij uitwedstrijden wordt van de ouders van de jeugdleden verwacht dat ze bij toerbeurt zorgen voor vervoer. Er verschijnt 4-6 maal per jaar een clubblad.

Het bestuur bestaat uit:

Robert Veldman - Voorzitter 
Marieke Lucassen - Secretaris
Twan Joosten - Penningmeester
Wout Vermeulen -  Pr en Sponsering
Herman Bodenstaff - Wedstrijdsecretaris  wedstrijdsecretariaatys@live.nl
Wendy v/d Berg-Lenssen - Redactie clubblad
Cor Smulders - Bestuurslid. (Voorzitter Stichting Sporthal 't Zand)
Stefanie Derks - Scheidsrechter contactpersoon
Harm Swinkels - Technische Commissie

Van de leden wordt verwacht dat zij zich inzetten voor de club. Dit houdt in dat ze verplicht moeten deelnemen aan het timen, scoren en fluiten van wedstrijden. Hiervoor wordt door het bestuur een indeling gemaakt. Bij verhindering dient men zelf te zorgen voor vervanging.

Niet opkomen van het ingedeelde lid of diens vervanger wordt bestraft met een boete van €7,50 (senioren) en € 5,- (jeugdleden). Deze boete € 5,- wordt uitgekeerd aan het lid dat door de zaalwacht gevraagd wordt deze taak te vervullen.

Seniorenleden die door de club zijn ingedeeld voor het fluiten voor uitwedstrijden van clubteams krijgen een boete van € 15,- bij niet opkomen (dit moet door het gedupeerde team worden gemeld aan de penningmeester). Leden van 18 jaar en ouder zijn verplicht het scheidsrechtersdiploma te halen. De kosten die hier aan verbonden zijn, worden vergoed door de club.

Spelers die in een wedstrijd een diskwalificerende fout krijgen zijn verplicht dit binnen 48 uur te melden aan de secretaris. De boetes die voortkomen uit diskwalificerende fouten of andere zaken zijn voor rekening van de speler.

Het bestuur.

Website door Buro TARGET